Zpracování osobních údajů

 

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Lukáš Pracný , se sídlem Nádražní 297, 735 81 Bohumín, IČ: 76039978, zapsané ve veřejném živnostenském rejstříku vedeném u Měú Bohumín, Nový Bohumín (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon
  o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje: jméno a příjmení, název společnosti,
  e-mail, telefonní číslo
 2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem marketingu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu tří let.
 3.  S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti lukas@sazbaknih.cz nebo viz bod 1.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5.  Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.